01.09.2014.
06. јун 2014.
Постављен сајт Основног Суда У Сенти.
 
 
 
 

iskljucinasilje-468x60-v3………….Baner 221

 

 

ОСНОВНИ СУД У СЕНТИ

Седиште Основног суда у Сенти налази се у Сенти, Главни трг бр. 2

 

Контакт телефони :
Централа : 024/655-444
Факс : 024/827-540

Административно-техничнки секретар : 024/814-081
Портпарол суда : 024/814-081

 

Е-пошта : uprava@se.os.sud.rs

 

Радно време Основног суда у Сенти и у канцеларијама у Ади и у Кањижи : 07:30 – 15:30
Радно време суда предвиђено за рад са странкама : 08:00 – 12:00
Радно време за предају писмена : 8:00 – 15:00

 

Основни суд у Сенти има седиште у Сенти, а чине га још две канцеларије :
Канцеларија у Ади на адреси Ада, Маршала Тита бр. 39.
Контакт телефон : 024/852-540

 

Канцеларија у Кањижи на адреси Кањижа, Главни Трг бр. 3.
Контакт телефон : 024/874-315

 

 

Vodič za ostvarivanje prava na sudskog tumača – prevodioca

Vodič za oslobođenje od sudskih troškova